Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de AVG van kracht. Ook voor u!

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
 
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:

- Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
- Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
- Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: De AVG in een notendop.
 
Overgangsperiode tussen Wbp en AVG
Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing.
Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.
 
Wat doet Plan Plan Internet BV hier momenteel aan?
Plan Plan Internet BV is, voor haar verantwoordelijkheden omtrent de AVG, al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. Wat wij u wel kunnen laten weten is dat Plan Plan Internet BV, als één van de weinig softwarebedrijven in Nederland, al sinds 2006 de Internet Zwemscore Module door een in de WBP gespecialiseerde jurist heeft laten screenen en dat wij sinds dat jaar met al onze gebruikers een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten afsluiten. Wij hebben de afgelopen jaren ook alle systemen, zoals het hoort, aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Laatste is overigens sinds 6 november 2017 komen te vervallen. De AP heeft aangekondigd dat dat sinds die datum niet meer nodig is.
De privacy staat voor ons dan ook hoog in het vaandel!
Internet Zwemscore Module

TOP

Snel naar
Informatie
Contact

De Internet Zwemscore Module™ is een product van Plan Plan Internet BV

Plan Plan Internet BV
Dr. A.F. Philipsweg 15 F
9403 AC  Assen