De modules

De modulaire opbouw

U kiest zelf welke modules u nodig heeft!

De Internet Zwemscore Module is modulair opgebouwd zodat u zelf kunt kiezen welke modules u wilt gebruiken. U krijgt de meeste modules standaard tot uw beschikking, maar u betaalt alleen voor de modules die u gebruikt.
 
De modules
PANIEK!
U kent het vast wel, plotseling is er iets aan de hand en u moet snel uw medewerkers of de ouders waarschuwen. Maar hoe doet u dat zo snel in een panieksituatie?
Technische problemen in het zwembad, een les kan niet doorgaan. Het zijn maar twee voorbeelden van situaties waarin u snel mensen wilt inlichten. U kunt hiervoor de
SMS-Alert inzetten. Via een keuzemenu kunt u snel een bericht aanmaken en versturen naar de geselecteerde medewerkers en/of ouders.
U BEPAALT!
Hiernaast leest u allerlei mogelijkheden én voorbeelden.
U bepaalt echter wat u uw klanten aanbiedt. Geef u ze wel of geen MijnZwemscore, laat u de ouders wel of niet zwemlessen online afmelden en inhalen of het één wel, maar het ander niet. Via een uitgebreid paneel met instellingen richt u het systeem helemaal naar uw wens in.

Leerlingvolgmodule

De module bestaat eigenlijk uit twee delen: de basis- en de leerlingvolgmodule. In de basismodule worden alle NAW-gegevens geplaatst. In het leerlingvolgsysteem worden de presenties, vorderingen en aantekeningen bijgehouden. Via de persoonlijke pagina MijnZwemscore kunnen ouders de vorderingen volgen. U kunt het systeem zowel voor particulieren lessen, schoolzwemmen of in combinatie van beiden gebruiken.
Enkele kenmerken:
De scores zijn gemakkelijk in het systeem in te voeren via de PC, smartphone of een tablet.
Via brieven/e-mail kunt u eenvoudig mededelingen versturen naar de ouders, leerlingen en/of het personeel.
Inhalen en afmelden van zwemlessen. Heel veel zwemscholen hebben inmiddels de voordelen van deze mogelijkheid ontdekt.
 
Kassa
De kassasoftware wordt geleverd door onze partner De Haan IT, welke meer dan 40 jaar ervaring heeft in kassasoftware en toegangspoortjes. De kassa van De Haan IT is gekoppeld met de modules van de Internet Zwemscore Module.
 
Webkassa
Via de webkassa is het mogelijk om online losse lessen of een dagkaartje voor vrijzwemmen te kunnen verkopen. Mensen kunnen vanaf hun huisadres ook online een losse les kopen voor bijvoorbeeld een aquasport en direct betalen via iDEAL, Bancontact (B) of aangeven dat men een abonnement heeft. De persoon die heeft gereserveerd krijgt een eTicket waarmee toegang verkregen kan worden tot de locatie. Het is ook mogelijk om lestegoed, abonnementen en artikelen te verkopen. Met de webkassa kunt u ook de toegang tot het zwembad of aquasporten reguleren i.v.m. COVID-19. Bij het reserveren kunt u ook naar de gezondheidstoestand vragen (triage), zodat u dat zelf niet meer hoeft te doen. Kijk hier voor hoe dat werkt.
 

Toegangscontrolemodule

Via een barcodescanner of RFID lezer kunt u de toegang tot het zwembad regelen. Het systeem houdt de presentie bij van de leerling.
 

Online aanmeldmodule

Ouders melden hun kinderen aan via de online aanmeldmodule. Dit kan gewoon via uw eigen website lopen door bijvoorbeeld een button in uw website te plaatsen. De ouders vullen alle gegevens in, accepteren uw voorwaarden, accorderen de schrijfwijze van de naam voor op het diploma en geven hun akkoord voor het opnemen van hun gegevens in een digitaal systeem.
 

Incasso / iDEAL-module

Vanuit het systeem kunnen verschillende gelden worden geïncasseerd zoals het inschrijfgeld,
het lesgeld en/of het diplomageld. Uiteraard is het systeem volledig geschikt voor SEPA-incasso's. Ook kunnen er facturen worden opgemaakt en verzonden.
Bent u het storneren van lesgelden ook zo zat? Laat dan de gelden vooraf betalen via iDEAL (of Bancontact voor België). Via de persoonlijke pagina kunt u ouders lestegoeden in laten kopen en betalen via iDEAL of Bancontact. Stornatie is hierbij niet mogelijk. U kunt ook kiezen voor eerst incasseren en als dat niet lukt kan de klant de rekening alsnog betalen via iDEAL. Deze optie wordt direct aangeboden bij de herinnering aan de klant.
 

Betalingsmodule

Met de betalingsmodule maakt u zelf grootboekrekeningen (codes) aan. Op deze codes kunnen inkomsten en uitgaven worden vastgelegd, desgewenst in- of exclusief BTW. De registraties kunnen gekoppeld worden aan de leerlingen, maar er kunnen ook andere betalingen worden vastgelegd. In een overzicht per periode worden de inkomsten en uitgaven netjes op een rijtje gezet.
 

Flexrooster

Met het flexrooster kunt u van de vaste wekelijks herhalende lestijden afstappen en de leerlingen op een flexibele manier lessen aanbieden. Een ideale manier voor het plannen van lessen in een vakantieperiode. Maar u kunt met het flexrooster ook cursussen, aquasporten en andere activiteiten aanbieden.
In het systeem geeft u aan wat alle lesmogelijkheden zijn en hoeveel plaatsen hiervoor beschikbaar zijn. Immers mogen de groepen maar tot een maximum gevuld zijn. Ouders kunnen deze lessen naar wens inplannen. Stel dat zij de ene week drie lessen en die week daarop geen lessen willen hebben, dat kunnen zij dat zelf bepalen. Restricties hierop zijn uiteraard wel mogelijk. U houdt het beheer over wat u aanbiedt.
 
Personeelsplanningsmodule
Met deze module beheert u uw totale personeelsbestand. U houdt alle gegevens bij van uw personeel, van competenties, verlof, ruilen van diensten en ziektedagen. Uw personeel kan via het systeem verlof aanvragen die u digitaal kan goedkeuren.
 
BHV-module (Ook t.b.v. Licentie Zwem-ABC)
Met de BHV-module beheert u al uw BHV-zaken. U kunt o.a. de volgende zaken administreren:
• Calamiteitenplan
• Toezichtplan
• Ontruimingsplan
• Ongevallenregistratie
• Verklaring Omtrent Gedrag
• Gedragscode Zwembranche
Laat uw medewerkers kennisnemen van de benodigde stukken en laat ze deze digitaal accorderen. U weet zo precies wie wel en wie niet over de benodigde kennis beschikt.
 

Feestboekingen

Organiseert u ook kinderfeestjes? Dan kunt u de feestjes door de ouders laten boeken via de boekingsmodule. Voor dat een kind jarig is kunt u het systeem automatisch een digitale kaart naar de ouders laten sturen met de mededeling dat zij het feestje ook bij u kunnen houden. Via een simpele klik op een link komt men in de boekingsmodule. Een volwaardig boekingssysteem waar ook grote indoorspeeltuinen mee werken zoals Monkey Town.
 
Inhalen en afmelden
Ouders willen meer vrijheid, ook bij de zwemlessen. Met deze module biedt u ouders de mogelijkheid om lessen online (via PC of mobiel) af te melden en weer in te halen. U bepaalt of en hoeveel men aan lestegoed terugkrijgt na een afmelding. U bepaalt ook zelf of u beide of één van deze mogelijkheden aanbiedt.
 
Reserveringen
Hiermee kunt u sportaccommodaties en -faciliteiten verhuren zoals tennisbanen, klimwanden, sporthallen of delen hiervan, maar ook bijvoorbeeld zwemwater. U kunt op afstand de verlichting aan- en uitschakelen of de deur openen.
 
VoIP (Voice over IP)
Via een partner van ons kunnen wij VoIP aanbieden dat gekoppeld is met de Internet Zwemscore Module. U kunt rechtstreeks vanuit de Internet Zwemscore Module bellen naar uw klanten. Ook als een klant u belt wordt direct de pagina met gegevens in de Internet Zwemscore Module geopend zodat u direct alle gegevens bij de hand hebt. U belt tegen interessante tarieven via internet.
 
 
Voor de leerlingen en hun ouders
 

MijnZwemscore

Ouders en leerlingen krijgen de beschikking over MijnZwemscore, een persoonlijke pagina. Via MijnZwemscore kunnen zij de vorderingen volgen, video's bekijken van de leerdoelen, lessen afmelden en inhalen, mutaties doorgeven, lestegoed inkopen en mededelingen lezen. Ook kunnen zij hun kind toestemming geven om gebruik te maken van de FunSite! De ouders krijgen ook de beschikking over een App waarmee zij dezelfde zaken kunnen zien en regelen als op de persoonlijke pagina. Maar u bepaalt echter of u de ouders en leerlingen een persoonlijke pagina aanbiedt en welke mogelijkheden. Alles is instelbaar.
 

FunSite!

De FunSite! is een speciaal voor een tablet ontwikkelde website waarop kinderen op eenvoudige wijze zelf kunnen inloggen aan de hand van dierenplaatjes. Na het inloggen zien zij op een kindvriendelijke manier hun laatste vorderingen, kunnen zij spelletjes doen en kleurplaten inkleuren. Ook uw eigen kleurplaten kunnen in de FunSite! worden geplaatst. De FunSite! is ook prima te gebruiken op een PC.
Internet Zwemscore Module

TOP

Snel naar
Informatie
Contact
Plan Plan Internet BV
Winkler Prinsstraat 13
9403 AZ  Assen

De Internet Zwemscore Module is een product van Plan Plan Internet BV